فراخوان اولين جشنواره خوشنويسي حافظ قرآن

موضوعات جشنواره:
خطوط نستعليق و شكسته نستعليق اشعار حافظ شيرازي
خطوط نسخ و ثلث آيات قرآن كريم

شرايط شركت در جشنواره :
جشنواره در خطوط نستعليق، شكسته، نسخ و ثلث برگزار مي گردد و هر هنرمند مجاز به ارسال حداكثر 3 اثر در هر رشته مي باشد.
ارسال تصوير آثار در پايگاه اينترنتي hafezequran.ir مي باشد. كيفيت آثار بايد با فرمت jpg و با وضوح 300dpi و اندازه تقريبي 15*10 سانتيمتر باشد.
آثاري كه فاقد كيفيت ديجيتالي فوق باشند در مرحله ي انتخاب بررسي نخواهند شد.
تاريخ آفرينش آثار بايد مربوط به سال 90 و 91 باشند.
ابعاد آثار با احتساب پاسپارتو 30*35 ، 70*50 و 70*100
دبيرخانه مسؤوليتي در قبال خسارت وارده به آثار از طريق پست را نمي پذيرد.
آثار در جشنواره ي ديگري ارائه نشده باشد.
آثار قاب شده پذيرفته نخواهد شد.
اعلام وصول تصوير و همچنين اصل آثار راه يافته به مرحله مسابقه از طريق پايگاه اينترنتي hafezequran.ir خواهد بود.
آثار پذيرفته شده پس از برگزاري جشنواره عودت داده خواهد شد.
دبيرخانه مجاز است از آثار ارسالي به صورت فيلم، عكس و ... استفاده نمايد.
دبيرخانه ي جشنواره تمامي آثار راه يافته را در سايت جشنواره به نمايش عموم خواهد گذاشت.

گاه شمار جشنواره:
مهلت ارسال تصوير آثار: 15 آذر تا 5 دي ماه
اعلام نتيجه ي اوليه در پايگاه اينترنتي: 15 دي ماه
آخرين مهلت تحويل اصل آثار: 20 دي ماه
افتتاحيه و برپايي نمايشگاه: 29 دي ماه
اختتاميه و اعلام نتايج نهايي:‌5 بهمن ماه